facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


OD MARCA 2016r. MOŻESZ WIĘCEJ DOROBIĆ

Pobierając rentę socjalną lub z tytułu niezdolności do pracy masz prawo dorobić do niej 70% przeciętnego wynagrodzenia, od dnia 1 marca 2016 r. kwota przychodu odpowiadająca: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. wynosi 2 846,90 zł.

Aby kwota świadczenia nie uległa zmniejszeniu lub zawieszeniu dochód nie może przekroczyć 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia aktualnie wynosi 5 287,10 zł.Osiągnięty dochód przekraczający 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – wypłata renty podlega zawieszeniu w całości.

O czym powinieneś pamiętać podejmując zatrudnienie:
• zobowiązany jesteś do powiadomienia oddziału ZUS, który wypłaca rentę, o:
• osiąganiu przychodu z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności, a także o jego wysokości,
• łącznej kwocie przychodu osiągniętego w roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego następnego roku, przy czym – dla umożliwienia sprawdzenia, czy korzystniejsze jest rozliczenie roczne czy miesięczne – wskazane jest wykazanie przychodów osiągniętych w kolejnych miesiącach roku.

Czytaj więcej: http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2605

Napisane przez WIPON w dniu 2016-03-09 20:29:41

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.