facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


Młodzi, kompetentni, zatrudnieni

Zapraszamy do udziału w projekcie: ”Młodzi, kompetentni, zatrudnieni”
Młodzi, kompetentni, zatrudnieni to program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego.  
Realizowany przez Polski HR A-TRYBUT.
Projekt POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych i pomoc przy zatrudnieniu 80 młodych osób, w wieku 18-24 roku życia, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego (subregion radomski i warszawski).
Uczestnikom projektu gwarantujemy:
Poradnictwo zawodowe i diagnostyczne
Udział w szkoleniach zawodowych
Warsztaty psychospołeczne 
Wsparcie osobistego trenera pracy
Stypendium szkoleniowe
3 miesięczny staż zawodowy
Stypendium stażowe
Pomoc w znalezieniu pracy
Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają wsparcie pośredników pracy, którzy:
Pomogą wybrać interesujące szkolenie
Znajdą miejsce odbycia stażu
Przedstawią propozycje pracy
Przygotują do podjęcia zatrudnienia
 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Szczegółowe informacje nt. projektu:
Tel.: +48 883 340 231 oraz +48 882 043 024
E-mail: katarzyna.luczynska@polskihr.pl, iwona.muszynska@polskihr.pl
 
 

Napisane przez WIPON w dniu 2016-06-09 17:29:52

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.