facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


RUSZA PROJEKT "RÓWNI NA RYNKU PRACY - WYGRAJ WALKĘ Z BEZROBOCIEM""

Fundacja Wsoparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w projekcie "Równi na rynku pracy - wygraj wakę z bezrobociem" realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś PriorytetowaRegion spójny społecznie , Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja

KOGO SZUKAMY?

Projekt jest skierowany dla osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności:

 • - osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • - osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • - osobą z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
 • - osobą z niepełnosprawnością intelektualną, 
 • - osobą z zaburzeniami psychicznymi, 
 • - osobą korzystającą z Pogramu Operacyjnego Pomoc Żywnnościowa,
 • - osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszaró zdegradowanych, o której mowa Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 

CO OFERUJEMY?

 • - Opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • - Szkolenia,
 • - 3 miesięczny płatny staż - Stypendium Stażowe - (1459,48zł brutto)
 • - Pośrednictwo pracy,
 • - Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia ( do wysokości równowartości najtańszego środka transportu na danej trasie) - max 15,50 zł w obie strony (od momentu rozpoczęcia szkolenia )
 • - Ubezpieczenie ( od momentu rozpoczęcia szkolenia)
 • - Materiały szkoleniowe,
 • - Catering, 
 • - Bezpłatne badanie lekarskie

2. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W TYM:

 • - diagnoza problemów, 
 • - określenie trudności związanych z rozwiązaniem problemu,
 • - poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności,
 • - wzmocnienie UP w realizowanych przez niego zmianach,
 • - sotkania na rzecz osłabiania oraz niwelowania barier rownościowych,

CO KONKRETNIE ZYSKUJESZ

 • - W 100% darmowe szkolenie,
 • - Pomoc podczas udziału w szkoleniu udzialaną przez pofesjonalnego trenera,
 • - Stypendium stażowe,
 • - Zwrot kosztów dojazdu,
 • - Catering,
 • - Certyfkat

Szkolenia będą niezwłocznie realizowane po zebraniu się grupy i zakwalifikowaniu uczestników.

Kandydat na uczestnika zostanie zakwalifikowany do projektu na podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.

ZAPISY I  KONTAKT

Marta Marciniuk

tel 786-905-684

e-mail: marciniuk.marta@gmail.com

Czekamy na Ciebie!!

Napisane przez WIPON w dniu 2017-07-13 00:02:35

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.