facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


Rusza projekt "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU"

Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udiziału w projekcie "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU!!"

Projekt ten realizowany jest przez Eurdoradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarkiz siedzibą we Wrocławiu

Realizowwanym w ramach Poddzaiłania 9.1.2 "Aktywna Integracja - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia Rehionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

KOGO SZUKAMY?

Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych w woj. małopolskim na terenie jednego z powiatów: dąbrowski, nowosądecki, miasto Tarnów, miasto Nowy Sącz, gorlicki, nowotarski, tarnowski suski, brzeski, myślenicki, limanowski) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności: 

 • - osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • - osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • - osobą z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • - osobą z niepełnosprawnością intelektualną,
 • - osobą z zaburzeniami psychicznymi,
 • - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.III.2004 o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia przez pomoc społeczną,
 • - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

CO OFERUJEMY

 • - grupowe i indywiudualne poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, 
 • - indywidualne pośrednictwo pracy,
 • - indywidualne poradnictwo zawodowe
 • - treningu kompetencji umiejętności społecznych dla 60 osób niepełnosprawnych ,
 • - szkolenia zawodowego, 
 • - usługę asystencką dla osób z niepełnosprawnością, 
 • - 4 miesięczny staż zawodowy, 

Szkolenia będą niezwłocznie reaiizowane po zebraniu się grupy i zakwaliiikowaniu  uczestników.

Kandydat na uczestnika zostanie zakwalifikowany do projektuna podstawie przedstawionych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.

Zapisy i kontakt

Marta Marciniuk

te. 786-905-684

e- mail. marciniuk.marta@gmail.com

Czekamy na ciebie!!

Napisane przez WIPON w dniu 2017-07-13 08:09:29

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.