facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


PROJEKT UNIJNY "MOGĘ WSZYSTKO"

Fundacja WSPARCIE I PRACA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zaprasza osoby z orzeczeniem do uczestnictwa w projekcie "MOGĘ WSZYSTKO" Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Zapraszamy osoby:

 • - w wieku 18-29 lat,
   
 • - NIEPEŁNOSPRAWNE o różnym stopniu niepełnosprawności,
   
 • - mieszkańców województwa MAZOWIECKIEGO,

Każdy uczestnik projektu otrzyma m.in.:

 

□ będzie współpracował z doświadczonym doradcą zawodowym,

□ odbędzie BEZPŁATNE SZKOLENIE „PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ oraz otrzyma stypendium szkoleniowe,

□ otrzyma ZWROT KOSZTÓW DOJAZDÓW na szkolenie oraz staż zawodowy,

□ zostanie objęty ubezpieczeniem NW oraz społecznym (ZUS),

□ zostanie skierowany na staż do najlepszych firm ochroniarskich,

□ otrzyma WYSOKIE STYPENDIUM STAŻOWE,

□ będzie objęty pomocą opiekuna w miejscu odbywania stażu,  

□ otrzyma ZATRUDNIENIE,

□ będzie objęty pomocą asystenta pracy w miejscu pracy, 


KONTAKT

MARTA MARCINIUK

TEL. KOM 786 905 684, E-MAIL: mmarciniuk@wipon.com.pl

www.wipon.com.pl

INFORMACJE DODATKOWE

 • - 256 godziny szkolenia (3 miesiące),
   
 • - wynagrodzenie za szkolenie – 7,85 zł brutto/h (6,40 zł netto /h)
   
 • - wynagrodzenie za staż – 1850 zł netto/ miesięcznie,
   
 • - pokrycie kosztów badań lekarskich,

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Oś priorytetowa 1. Osoby młode na rynku pracy , Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Napisane przez WIPON w dniu 2017-11-09 00:43:00

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.