facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


PFRON nie realizuje programu umożliwiającego zakup samochodu osobowego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w bieżącym roku Fundusz nie przewiduje uruchomienia programu, w ramach którego możliwe byłoby uzyskanie takiej pomocy. Możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne dofinansowania na zakup samochodu osobowego była przewidziana w latach 2007-2008 w ramach realizowanego przez Fundusz pilotażowego programu SPRAWNY DOJAZD, jednak w 2009 roku zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PFRON realizacja tego programu została zakończona (uchwała nr 3/2009 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 marca 2009 r.).

Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu w 2014 roku mogą natomiast ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na zakup/montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu w ramach programu „Aktywny samorząd” (Modułu I Obszar A Zadanie nr 1). Adresatem pomocy jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Realizator programu każdorazowo i indywidualnie ocenia, czy dany przedmiot dofinansowania spełnia warunki określone w programowej definicji „oprzyrządowania samochodu” (czy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu, czy umożliwi użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego). Istotnym elementem oceny wniosku jest związek wnioskowanego zakupu z realizacją celu szczegółowego programu, wskazanego w rozdziale V ust. 2 pkt 2 treści programu – „2) przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych”. W tym zakresie istotne jest uzasadnienie wniosku o dofinansowanie, w którym Wnioskodawca powinien wykazać, że wnioskowany przedmiot dofinansowania zlikwiduje bądź ograniczy ww. bariery.

Ze szczegółami i warunkami pomocy w bieżącym roku można zapoznać się pod tym adresem.

Źródło

Napisane przez WIPON w dniu 2014-02-07 00:09:10

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 06 1140 2004 0000 3402 7885 1197
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.