facebook

DotPay
 
Kwota:
PLN
 

CO TO JEST DAROWIZNA?


Partnerzy:


Aktualności


KARTY PARKINGOWE NIE DLA WSZYSTKICH!!!!!!

Karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

Osobie niepełnosprawnej legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. A przyczyna niepełnosprawności wynika z: uszkodzenia narządu wzroku, upośledzenia, narządu ruchu czy chorób neurologicznych.

Osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga!!

Osobom niepełnosprawnym zaliczonym do lekkiego stopnia niepełnosprawności nieprzysługuję karta parkingowa. A osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, które posiadają kartę parkingową wydaną przed datą 1 lipca 2014 nie tracą karty do dnia określonego, jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do przewodniczącego powiatowegozespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej.

Źródło

Napisane przez WIPON w dniu 2014-07-06 13:42:22

Komentarze
Fundacja Wsparcie i Praca Osób Niepełnosprawnych
ul. Floriana Znanieckiego 9/12, 03-980 Warszawa;
tel. (+48)508-935-938; fundacja@wipon.com.pl;
KRS 0000414675. NR KONTA: 55 1050 1025 1000 0090 3011 0697
© 2014. Projekt i wykonanie Marcin W.